DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Omzetten Beleggingsgoud In Goud

_________________________________________
Laatste Update: 19 mei 2021.

Met de verkeerde blik levert de site van de Belastingdienst een denkfout. Een denkfout die leidt tot het omzetten van beleggingsgoud in fout goud. En de denkfout is als consument gemakkelijk gemaakt. Consumenten willen op de verkoper of op de bijsluiter kunnen vertrouwen. Een consument of particulier leest na een zoekopdracht 'goud btw belastingdienst' in Google de voorgeschotelde pagina. 'Beleggingsgoud is vrijgesteld van btw, ....'. En het staat geschreven alsof die mededeling voor iedereen en altijd bedoelt is, zonder de context van Btw-ondernemerschap.

Maar lees goed. De ambtelijke bijdrage op www.belastingdienst.nl staat onder het kopje Btw, en niet onder een kopje dat zeg eens IB Box3 heet. Dus de tekst 'Beleggingsgoud is vrijgesteld van btw, ....' is gericht aan Btw-ondernemers. De tekst is helemaal niet gericht aan consumenten.
Het woordgebruik op de site van de Belastingdienst van goud en beleggingsgoud is niet toevallig, en zeker niet zonder juridische betekenis. De Btw-vrijstelling voor transacties met beleggingsgoud moet worden toegepast, er is geen keuze de transactie te belasten met Btw. Bij aanschaf van goud of beleggingsgoud in de vorm van bijvoorbeeld een handelbaar mag geen Btw worden betaald. Maar alleen een Btw-ondernemer kan succesvol een beroep doen op een Btw-vrijstelling. Dat betekent, de Btw-ondernemer zet beleggingsgoud niet om in fout goud, en zal niet getroffen worden door een Btw-naheffing mits aan de voorwaarden verbonden aan de Btw-vrijstelling is voldaan.

Er is een groep van mensen die niet wil of kan begrijpen. Veelgehoorde reactie is"Kijk maar naar artikel 28j Wet OB, daar staat het dat goud Btw vrijgesteld is. Ik als burger hoef dat niet" . Die 'burger' bevestigd dat die de Wet OB leest. En precies dat, de Wet OB is niet gericht aan consumenten of burgers, maar aan Btw-ondernemers. En verder, de regeling voor beleggingsgoud met de Wet OB beperkt zich niet tot dit ene artikel. Lees vooral verder, en begin dan bij artikel 1 Wet OB.

Als de Consument het Schaap is, de Btw-Ondernemer de Schapenscheerder, en de Wet OB het Reglement Der Schapenscheerders, dan is duidelijk dat het Reglement bestemd is voor de Schapenscheerders, en wanneer het Reglement onder voorwaarden voorziet in een gratis Barbecue (bestemd voor Schapenscheerders) dan is het wat vreemd dat het Schaap zich meldt voor de gratis Barbecue. Dat Schaap is levensmoe, of in ernstige mate onwetend.

Wanneer is er sprake van beleggingsgoud? In het kort, goud kwalificeert als beleggingsgoud wanneer verkoper en koper voor de Btw geïdentificeerd zijn, ergo: beide in het bezit zijn van een Btw-identificatie, en van beide staat het Btw-nummer vermeld op een verder ook deugdelijke factuur behorend bij de transactie met goud. Daar horen ook de kenmerken en gewichten van de handel bij, let op de cijfers en letters behorend bij handelbaren (staven).

Als de transactie niet volgens de regels verloopt, omdat bijvoorbeeld de koper zich niet identificeert met diens Btw-nummer, en alleen het Btw-nummer van de verkoper op de factuur verschijnt, dan zal de transactie, op dat moment, niet getroffen worden door de Btw. De Btw-vrijstelling is namelijk verplicht toe te passen tijdens de transactie. Echter, de Belastingdienst kan in dat geval achteraf de transactie belasten met het standaard tarief, en innen ten laste van de koper (die dacht dat die geen Btw-nummer nodig had). Bovendien zal de Belastingdienst de grondslag voor de naheffing(en) mogen uitbreiden. Door niet te voldoen aan de Btw-voorwaarden verbonden aan de transactie is het beleggingsgoud formeel omgezet in goud, fout goud.
Raoul R.P. Renique
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud