DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Edelmetaal Kopen En Verkopen

_________________________________________
Laatste Update: 20 mei 2021.

Wat is de meest voorkomende reden om edelmetaal te kopen? Het antwoord is simpel, om het edelmetaal op een later moment in ongewijzigde staat te verkopen. Er zijn natuurlijk ook verzamelaars van munten op de edelmetaalmarkt actief voor wie het houden van belang is.

De Wet OB kent een andere definitie van Ondernemer of Belastingplichtige dan de Wet Inkomstenbelasting. De ondernemer voor de Inkomstenbelasting is meer de figuur zoals wij die uit de volksmond kennen. De Omzetbelasting is een transactiebelasting. Is er sprake van een te belasten prestatie en transactie, dan moet er ook een Btw-ondernemer zijn die de prestatie levert en de Btw-verplichtingen vanwege de transactie nakomt.
Een gewoonte van edelmetaal opkopen met de bedoeling ongebruikt in voorraad op te nemen leidt onvermijdelijk in het op een later moment, en vermoedelijk met gewoonte verkopen. En diegene die met regelmaat goederen verkoopt is een figuur die Btw-belaste prestaties levert. Die persoon is een Btw-ondernemer. Tenzij er een Btw-vrijstelling van toepassing is zal de transactie worden belast met Btw. De consument wordt vanwege gebruik of verbruik door de Btw getroffen, niet de Btw-ondernemer (met recht op aftrek).

Niet registreren kan leiden tot Btw-naheffing, ook al had een Btw-vrijstelling van toepassing kunnen zijn.

De verzamelaar kan zich deels onttrekken aan de Btw-wetgeving door zich te beperken tot het verzamelen van andere edelmetalen dan (beleggings-)goud. De regeling voor beleggingsgoud kent geen tegemoetkoming aan de verzamelaar van gouden munten. Ook een transactie met een Gouden Tientje wordt getroffen door de regeling voor beleggingsgoud. De verzamelaar die baartjes van zilver of ander edelmetaal koopt zal als gebruiker worden getroffen door de Btw. Een verzamelaar zal het zilver of ander edelmetaal niet in zuivere zin verbruiken, maar kan het als liefhebber gebruiken. Zoals een liefhebber van kunst ook een schilderij gebruikt. Door er naar te kijken. Alleen zal een verzamelaar niet 1.000 zilveren guldens aanhouden allen met het jaartal 1972, of 1.000 baartjes zilver van 100 gram van dezelfde fabrikant. Een verzamelaar bouwt een verzameling op, geen handelsvoorraad of financieel instrument. Een verzamelaar kan zich dus alsnog tot Btw-ondernemer ontwikkelen. En ruilen is ook een transactie voor de Btw.

Alle andere gevallen dan een verzamelaar zijn Btw-ondernemer of gaan dat worden. Die dienen in het bezit te zijn van een Btw-nummer (bij beleggingsgoud vanaf of zelfs vooraf de eerste aankooptransactie) of zal er een moeten aanvragen. Een Btw-nummer kan verkregen worden met een inschrijving Kamer van Koophandel als er sprake is van een onderneming uit de volksmond, of met een verzoek gericht aan de Belastingdienst in het geval van die onderneming geen sprake is. De Belastingdienst zit niet te wachten op Btw-registraties gekoppeld aan geringe activiteiten. De kans op fraude is binnen het Btw-stelsel groot. Maar de op de markt van de Unie concurrerende transactie dient belast (of vrijgesteld) te worden met (van) Btw, ongeacht persoon of diens motief artikel 1 lid 2 Btw-Richtlijn. U heeft geen keuze en moet zich melden, de Belastingdienst heeft de keuze u alsnog niet toe te laten tot het Btw-stelsel.

Een Btw-nummer kan (in Nederland) aan een niet IB-ondernemer geweigerd worden. Vervelende daarbij is dat bezwaar en beroep tegen een dergelijke beslissing in Nederland niet open staat, in het geval er geen Btw-vordering of Btw-schuld kleeft aan het verzoek. De Wet voorziet bij belastingvraagstukken alleen in een bezwaarprocedure in het geval er een bedrag aan kleeft, bijvoorbeeld vanwege een negatieve beschikking op een verzoek tot teruggaaf Btw. De weigering neemt de verplichting te registreren bij een volgende transactie of omstandigheid niet weg.

Wat de kans op Btw-registratie als niet IB-ondernemer zou moeten vergroten, is het verzoek daartoe in te dienen als zijnde een Kleine Btw-ondernemer. Een Btw-ondernemer die minder dan 20.000 Euro verwacht te verkopen in het lopende belastingjaar, en die een beroep doet op toepassing van Artikel 25 Wet op de Omzetbelasting kan niet meedoen aan de fraude-caroussel die de Btw faciliteert. Maar dan nog kan de Belastingdienst beslissen niet tot het uitreiken van een Btw-nummer over te gaan. Er blijft dan niets anders over dan zich in de tussentijd bij een transactie met (beleggings-)goud te identificeren met een BSN-nummer. Wat formeel onjuist is maar voor die transactie door de Belastingdienst met de weigering een Btw-nummer te verstrekken werd toegestaan.

De ellende op de markt van nu kondigt zich in de Parlementaire Geschiedenis al aan, met woordspelletjes.
Raoul R.P. Renique
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud