DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Fysiek Edelmetaal Box 1

_______________________________________
Laatste Update: 8 juni 2021.

In fysiek edelmetaal als goud en zilver 'beleggen' en denken het recht te hebben te kiezen voor Box 3. Pas op, formeel is er geen keuze vrijheid, maar de plicht te beoordelen.

In veel gevallen is het aangeven van vermogen als grondslag Box 3 zelfs onjuist. Voor diegene die voor vermogen een veilige haven zoekt is het meer dan onhandig inkomsten of vermogen onjuist aan te geven. Volgt op de aangifte IB een aanslag overeenkomstig de aangifte, dan kan de Belastingdienst terugkomen op de aanslag. Met een geautomatiseerd akkoord verliest de Belastingdienst niet snel het recht op naheffing. En er is mogelijk het breekijzer van het 'nieuwe feit'.

Vaak kiest een belastingplichtige binnen Box 3 vermogen aan te geven, terwijl het inkomen binnen Box 1 afgerekend moet worden. Groot voorbeeld is het vermogen opgesloten in onroerendgoed.
Bezit iemand een vakantiewoning dan behoort die vakantiewoning tot de grondslag van Box 3 mits de bemoeienis van de belastingplichtige niet verder gaat dan normaal actief vermogensbeheer. Daarvan is sprake als de exploitatie van de vakantiewoning wordt overgelaten aan een makelaar of exploitant van een vakantiepark. Maar in het geval de belastingplichtige zelf al het onderhoud doet, de schoonmaak, adverteert, en op facebook te vinden is als uitbater, ofwel de keten van A tot Z zelf verzorgt, dan behoren de inkomsten toe aan Box 1. Of er sprake is van een onderneming of van een overige werkzaamheid kan nu in het midden blijven.

Er is sprake van een Overige Werkzaamheid of een Onderneming zodra de bemoeienis met het opkopen, houden en verkopen de normen van normaal, actief vermogensbeheer, te boven gaat. Artikelen 3.4, 3.5 en 3.90 Wet Inkomstenbelasting.

De belanghebbenden bij de rechtszaken uit de serie op deze site besproken hadden één ding met elkaar gemeen, ze wilden de Belastingdienst niet tegen de haren strijken. Op het moment dat ik bij de Belastingdienst opperde dat de belanghebbenden feitelijk in Box 1 thuis hoorden was de reactie er een van een zwaar allergische patiënt.

Wat maakt Box 3 een Berenklem voor onder andere de houders van edelmetaal? Allereerst het feit dat toedeling van het vermogen aan de grondslag Box 3 in veel gevallen formeel onjuist is. Dat op zich zelf levert het risico van naheffingsaanslagen Inkomstenbelasting. De Belastingdienst kan de aanslagen over jaren wijzigen. Verder is er het risico dat op 1 januari van een belastingjaar de waarde buitengewoon hoog is, maar in de loop van het belastingjaar scherp daalt. En omdat Box 3 jaarlijks een verschuldigdheid oplevert gebaseerd op een fictief rendement kan dat hele nare consequenties hebben. De houder van edelmetaal die afrekent in Box 3, die niet voldoende Euro op de bank heeft, die zal op een ongunstig moment uit zijn positie worden gedreven. Die zal een deel van de voorraad moeten verkopen om de aanslag gebaseerd op fictief rendement te betalen. Een situatie die zich niet kan voordoen in het geval gerealiseerde inkomsten, positief of negatief, verantwoord worden in Box 1.

Voor mij was de oorzaak van de allergie, walging feitelijk, aan de kant van de Belastingdienst voor een toerekening aan Box 1 helder. Uitgaande van het credo dat de massa altijd verkeerd is, en de massa bestaat uit 'particulieren', heeft de Belastingdienst geen zin in een situatie dat de massa een negatief resultaat op de verkopen edelmetaal verrekent met overige inkomsten uit arbeid of winst. Per saldo is de Schatkist dan verzekeraar voor de massa die zal verliezen.

In mijn betoog is de verliesverrekening als verzekering tegen dalende prijzen inderdaad altijd een onderdeel. Als ook de rechtszekerheid rond de beoordeling (niet keuze) wel of niet behorend tot Box 1 of Box 3. De beoordeling toe te rekenen tot de grondslag Box 3 kan (vrijwel) altijd ter discussie komen te staan. De houder van edelmetaal heeft tastbare goederen gekocht, zorgt voor transport en opslag, en zal op enig moment verkopen. Die houder verzorgt de keten van A tot en met Z. Maar de allergie van de Belastingdienst is daarmee nog niet geheel verklaard.

Hoe overleeft een goudsmederij of een diamantair generatie op generatie de erfbelasting? Het antwoord is simpel. Voor hoelang fiscale faciliteiten er zijn weten wij nu niet. Belastingrecht is geen recht maar een verzameling van tijdelijke privileges. Ondernemers en hun erfgenamen profiteren van vrijstellingen die er voor anderen niet zijn. Als een onderneming overgaat van de ene generatie op de andere en de onderneming wordt voortgezet, dan is het edelmetaal binnen de onderneming onder voorwaarden vrij van successierechten overdraagbaar. Het ambacht van edelsmid is een mooi beroep, als ook dat van handelaar.

Maar wat als de hyperinflatie komt? Hyperinflatie is dus het openzetten van de Berenklem voor diegene die edelmetaal verantwoorden in Box 3. Inkomsten Box 1 gerealiseerd vanwege inflatie kunnen resulteren in een flinke aanslag Inkomstenbelasting, dat klopt. Voorwaarde is dan wel dat er verkocht moet worden. En diegene die geen bestemming weet voor de opbrengst (in tijden van hyperinflatie) die zal het edelmetaal houden en hoeft geen Inkomstenbelasting te betalen. En ondernemers die een bestemming hebben voor de opbrengst zullen veelal niet afrekenen over de behaalde winst. De besteding behelst in die gevallen kosten die verrekenbaar zijn. Een ander deel zal inderdaad Inkomstenbelasting moeten betalen. Is dat nu werkelijk zo vervelend? Met diegene die mij het resultaat brengt zal ik willen delen.

Aan een inschrijving Kamer van Koophandel als zijnde handelaar in metaal, metaalschroot en aanverwanten artikelen kleeft inkomen Box 1 maar ook het felbegeerde Btw-nummer. Althans, het Btw-nummer zou felbegeerd moeten zijn.

Tot slot voor diegene die een positie in Box 3 verdedigen kan. Er is nog de Richtige Heffing. Nu zouden we zeggen 'fair share'. Ieder zal zijn deel aan belasting hoe dan ook betalen. Van artikel 31 AWR de Richtige Heffing wordt gezegd dat het een dode letter is. Dat zou veroorzaakt zijn door de leer die Fraus Legis heet. Die leer verbiedt misbruik van recht. Van misbruik van recht is geen sprake als voordeel ontstaat vanwege bijzondere omstandigheden. De Staatssecretaris kan menen dat Heffing Richtig is ook al voorzag de Wet verder niet in heffing, ook al is er geen sprake van misbruik van recht. Binnen mijn afwegingen is artikel 31 AWR zeker geen dode letter.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud