DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Goud Kopen Met Bestaand Btw-nummer

____________________________________________
Laatste Update: 1 juni 2021.

Dan zijn er de mensen met een onderneming, en vanwege de activiteiten van die onderneming al beschikken over een Btw-nummer. Is dat Btw-nummer dan niet te gebruiken bij transacties met (beleggings-)goud?

Nog los van het feit dat de onderneming een BV kan zijn, het is bekend dat ondernemers met een eenmanszaak het Btw-nummer van die onderneming gebruiken ter Btw-identificatie bij transacties met beleggingsgoud. En vervolgens het beleggingsgoud niet op de balans van de eenmanszaak opnemen, maar oormerken als zijnde behorend tot het privévermogen Box 3.
Er is een Rechter geweest die tijdens de zitting iets vroeg als: 'Maar u heeft al een Btw-nummer, waarom gebruikt u die niet?'

Gebruikt iemand het Btw-nummer van een BV, dan doet die dat als gemachtigde van de BV. Het aangekochte beleggingsgoud kan dan niet behoren tot het privévermogen van de directeur, of dat van een ander. Niet zonder een nieuwe Btw-transactie, van BV naar privépersoon. Een transactie waarbij beleggingsgoud omgezet wordt in goud, omdat een van de twee transactiepartners niet beschikt over een Btw-nummer.

Gebruikt iemand het Btw-nummer van een VOF of CV, dan geldt hetzelfde als voor dit gebruik van het Btw-nummer van een BV. Een VOF of CV is dan wel geen rechtspersoon, het vermogen van de VOF of CV is wel een van het privé afgescheiden vermogen. Zo oordeelde de Hoge Raad al in 1889.

Gebruikt iemand het Btw-nummer van een eenmanszaak, zeg het B01 nummer, zonder een B02 nummer voor een nieuwe activiteit aan te vragen verdient dat op eerste oog niet de schoonheidsprijs. Aan de andere kant, beleggingsgoud is een financieel instrument. En elke onderneming kan ongeacht de hoofdactiviteit financiële instrumenten inzetten ter bescherming van de hoofdactiviteit. Rekening houdend met deze motivatie; valt het dan aan te raden om voor de Btw-identificatie het Btw-nummer van de eenmanszaak te gebruiken, om vervolgens het bijbehorende vermogen niet op te nemen op de balans van de onderneming? Het financiële instrument dient de onderneming met diens eigenaar op een moment dat resultaten tegenvallen. Op het moment van tegenvallende resultaten ontstaat de behoefte beleggingsgoud om te zetten in betaalmiddelen. Is er op dat moment naar redelijke verwachting sprake van belastingdruk? Met de opbrengst zullen rekeningen voldaan worden, en met goede kans van de onderneming. Box 1 is zo slecht nog niet.

Voor het kopen en verkopen van ander edelmetaal valt dezelfde boom op te zetten. Wil iemand persé het vermogen aan Box 3 toerekenen en toch het Btw-nummer van de eenmanszaak gebruiken om de Btw te kunnen vorderen, dan kan dit misbruik van recht opleveren. Dat is zeker geen zekerheidje, maar het risico past niet bij de inrichting van een veilige haven.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud