DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud
"Patriottisme is voor de Aanschaf van Edelmetaal een prima Motief. "
___________________________
Een Motief Dat Allen Past

Goud Beleggingsgoud Zilver En Omzetbelasting

________________________________________
Laatste Update: 1 juni 2021.

Volgens de volkswijsheid heeft goud vergeleken met zilver het voordeel dat het vrijgesteld van Btw zou zijn. Dit is onjuist. De Omzetbelasting ofwel de Btw is een transactiebelasting. Goud als tastbaar goed of product kan dus per definitie niet vrijgesteld van Btw zijn. In werkelijkheid, een transactie met goud kwalificeert onder voorwaarden als een transactie met beleggingsgoud. En uitsluitend die laatste transactie is vrijgesteld van Btw, en blijft ook na controle Belastingdienst vrijgesteld. In het geval aan de voorwaarden verbonden aan de Btw-vrijstelling werd voldaan. Blijkt bij een belastingcontrole dat een transactie niet aan de vrijstellingsvoorwaarden voldeed is er sprake van goud. Er volgt dan naheffing Btw. Alleen een Btw-ondernemer kan voldoen aan voorwaarden verbonden aan een Btw-vrijstelling.

Dus het klopt. Op al het onbewerkt (beleggings-)goud betaalt de koper op het moment van kopen geen Btw. De Btw-vrijstelling moet bij de transactie worden toegepast. Maar blijkt achteraf dat er sprake is van goud in plaats van beleggingsgoud, dan is de koper vatbaar voor Btw-naheffing. En aan goud kleven op grond van de (speciale) regeling voor beleggingsgoud ook nog eens flankerende maatregelen. Deze flankerende maatregelen laten zich in duidelijke taal het beste uitleggen als zijnde strafmaatregelen.
Heeft iemand meer dan eens (beleggings-)goud, zilver of een ander edelmetaal verkocht dan moeten we ons afvragen hoe een 'vergelijkbare' autohandelaar in de Btw-heffing (en Inkomstenbelasting) zal worden betrokken. Nog even los van wat de goudregeling voor ons in petto heeft.

Btw-belastingplicht is al snel aanwezig. Melden van belastingplicht bij de Belastingdienst is verplicht. Personen betrokken bij transacties met dit soort van goederen, en zeker met (beleggings-)goud, moeten beseffen dat de kans dat een transactie bij de Belastingdienst door een professionele handelaar zal worden aangemeld .999 zeker is. Het voorkomende feit dat een opkoper met een gewoonte te kopen nog niet door de Belastingdienst werd uitgenodigd voor een vraag en antwoord ronde is eerder zorgwekkend, dan geruststellend te noemen.

Een inschrijving Kamer van Koophandel regelt het Btw-nummer. Een Btw-nummer kan ook bij de Belastingdienst worden aangevraagd in het geval inschrijving Kamer van Koophandel niet vereist is.

Kopers van ander edelmetaal dan (beleggings-)goud moeten dus net zo goed op hun tellen passen. Het verwijt dat zich namelijk aanvullend kan ontwikkelen is dat de persoon die handelt in zilver of ander edelmetaal dan (beleggings-)goud, handelt met de kennelijke bedoeling de voorwaarden verbonden aan de 'regeling voor beleggingsgoud' te ontwijken.

Wacht met de verdieping Omzetbelasting, lees voor de context eerst Introductie Goud Zilver Inkomstenbelasting 👉
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud