DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Het Ambtelijk Smoezenboek

_________________________________________
Laatste Update: 26 mei 2021.

Dan over het boek met smoezen en overige middelen die ten behoeve van ambtelijk gebruik werden gebundeld. Dit boek werd binnen de gelederen van de Belastingdienst verspreid met maar één resultaat voor ogen. Het onbeschermd laten van een grote groep opkopers, en (uiteindelijk) verkopers, van fysiek edelmetaal als goud en zilver. Maar de inhoud treft niet alle opkopers van edelmetaal. Er zijn Inspecties van de Belastingdienst die op verzoek een Btw-nummer verstrekken, aan vergelijkbare gevallen die bij een andere Inspectie als Btw-ondernemer geweigerd worden. De eerder genoemde vaststellingsovereenkomsten spelen een rol bij dit fenomeen, dat is het meer dan redelijke vermoeden.

De 'regeling voor beleggingsgoud' van de Wet OB is de 'bijzondere regeling voor beleggingsgoud' van de Btw-richtlijn. De schrijver van dit stukje proza, in goed gezelschap van grotere belastingkundigen, hebben jaren hun hoofd gebroken over de precieze betekenis van deze regeling. En niet omdat de regeling nu zo moeilijk gebleken is. Maar omdat de praktijk op de Nederlandse goudmarkt niet te rijmen valt met de Wet.
De belastingkundigen die de 'regeling voor beleggingsgoud' in het geheel niet begrijpen, die begrijpen de beginselen van de Btw ook niet. Die zijn als belastingkundigen slechts zelfbenoemd. Want de 'regeling voor beleggingsgoud' is in essentie 'slechts' een beknopte uitleg van het Btw-stelsel. Misschien liet Nederland om die reden het woord 'bijzonder' juist weg.

De opkoper van fysiek edelmetaal die zich als handelaar voor de Btw wil laten registreren kan niet rekenen op welwillendheid aan de kant van de Belastingdienst. De ambtenaar die namens de Inspecteur te Amsterdam op een verzoek een Btw-nummer toe te kennen reageert, die past de standaard reacties uit het smoezenboek toe.

Stel de motivatie voor de aanvraag Btw-nummer is 'Ik koop, ik houd op voorraad, en ik zal verkopen. En bovendien, ik zal van de voorraad niets gebruiken of verbruiken.' dan zal de ambtenaar op die ter zake doende inhoud niet direct reageren. Die introduceert zelf voor de Btw niet ter zake doende begrippen als beleggen en speculeren, om vervolgens los te gaan op die twee begrippen. Ik beperk mij nu tot 3 voorbeelden:
  1. 'Volgens bestaande jurisprudentie, eerdere uitspraken van Rechtbanken, moet het drijven van een onderneming worden onderscheiden van beleggen of speculeren.' Een stelling die niet onwaar is, alleen het is waar zover de verzoeker in derivaten zou handelen. En dat doet die nu juist niet, die koopt of verkoopt tastbare goederen als handelbaren of munten van een bepaalde soort.
  2. 'Beleggen is het uitvoeren van transacties in de verwachting daarmee winst te maken.' Een non-argument voor de Btw. De Btw-wetgeving negeert begrippen als winst of verlies. De aardappelhandelaar koopt ook niet op met het doel aardappelen met verlies te verkopen.
  3. 'Een belegger is er niet op gericht om in een duurzaam streven door deelneming aan het maatschappelijk verkeer maatschappelijke behoeften te bevredigen.' Met welk motief de opkoper of verkoper handelt behoort niet van belang te zijn in het kader van de Btw. En dat er geen maatschappelijke behoefte bevredigd wordt op het moment dat er goud over een willekeurig welke balie gaat, is een krankzinnige stelling.

De smoezen slaan op de wel of niet ambtelijk geïntroduceerde begrippen rond motief, die van beleggen en speculeren. Die slaan niet op (de vermoedelijke) gewoonte te kopen en te verkopen. En als kers op de taart zal er een verwijzing volgen naar één uit een serie van uitspraken afkomstig van de Rechtbank Amsterdam, Rechtbank Haarlem, Gerechtshof Amsterdam, Gerechtshof Den Haag (en de Hoge Raad), uit de periode 2012 tot en met 2016.

Die uitspraken regelen niet dat de Belastingdienst uw verzoek zal afwijzen, die regelen dat de Belastingdienst uw verzoek mag afwijzen. In het geval de Belastingdienst het verzoek afwijst kan deze u net zo goed (een maand later) achterna zitten omdat u zich de vorige week had moeten melden. Dat laatste wanneer de omstandigheden daarvoor geacht worden (plots) aanwezig te zijn. Ofwel die serie van uitspraken regelen een discretionaire bevoegdheid aan de kant van de Belastingdienst. Iets anders dan een sleutel naar nog een flankerende maatregel vormen de uitspraken niet.

Rechtvaardigheid voortgekomen uit Rechtspraak verlangt 1) Bewijs, 2) kundige Rechters, en 3) die Rechtvaardig zijn. Als het Bestuursrecht de Staat moet beschermen tegen de burger dan is er met de bedoelde uitspraken rechtvaardigheid ontstaan. Alleen dient het bestuursrecht nu juist, in formele termen, de ingezetene te beschermen tegen de Staat.

De conclusie die de Belastingdienst dan vervolgens, na een betoog over speculeren en beleggen, neer zal leggen, als ook een besluit op grond daarvan, is iets als dat de belegger in goud en zilver niet kwalificeert als ondernemer voor de Btw.

In het geval dat het besluit ook een verzoek tot teruggaaf of afdracht Btw raakt, staat het middel van bezwaar (op dat onderdeel) open. Zover de belanghebbende zich moeit met (beleggings)goud zal er geen grond voor het inzetten van bezwaar ontstaan. Er is namelijk geen bedrag gekoppeld aan het besluit (tenzij er al sprake is van naheffing). Voor die zich moeit met (beleggings-)goud is het geraden bij de volgende transactie, koop of verkoop, zich opnieuw te melden als (mogelijk) Btw-ondernemer.

De situatie kan ook zijn dat er regelmatig contact is tussen de aanvrager en de behandelaar van de Belastingdienst en dat de behandelaar treuzelt met het verstrekken van een Beschikking. Terwijl in redelijkheid uit de contacten valt op te maken dat namens de Inspecteur er al lang een beslissing is genomen. Echter die beslissing wordt niet langs de voorgeschreven weg kenbaar gemaakt.

In bepaalde gevallen valt daar mee te leven, maar in net zoveel of meer gevallen absoluut niet. Verzoek desnoods de Belastingdienst schriftelijk het besluit binnen 14 dagen kenbaar te maken. Met de mededeling dat in geval het verzoek niet zal worden opgevolgd er een dwangsom verbeurd zal zijn, artikel 4:17 AWB.
Raoul R.P. Renique
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud