DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

BTW Problemen Op De Goudmarkt

________________________________________
Laatste Update: 1 juni 2021.

Een van de reacties die ik krijg is 'ik koop al jaren goud, en ik heb nog nooit een probleem gehad'. Met de vraag erbij hoe ik dat verklaar. De meest effectieve reactie is door het vergelijk met vreemdgaan binnen een relatie te maken. Je merkt en proeft er niets van, tot dat er achteraf problemen van komen.

Wat velen onbekend is, de Btw-wetgeving is een Europese Wetgeving. De uitvoering van de Wet OB dient ook in Nederland te voldoen aan de voorwaarden van de Europese Btw-Richtlijn. En de Btw-wetgeving verlangt niet een motief of oogmerk. De Btw zal op de concurrerende markten van de Europese Unie (hierna Unie) geheven of niet geheven worden. De Btw spreekt niet over een 'belegger in goud' of van een ander label. De 'belegger' in (beleggings-)goud of zilver doet niets anders dan de handelaar in aardappelen. Die koopt, die houdt, en die verkoopt. En de aardappelhandelaar koopt en verkoopt ook geen aardappelen met doel verlies te nemen.
Voor een beginnend handelaar die voor het eerst baren zilver, of enkele mud aardappelen opkoopt, is het geraden vanaf de eerste verkopen over een Btw-identificatie te beschikken. Afhankelijk van de opslagtijd kan dat misschien maanden duren, gerekend vanaf de eerste opkoop. Het kan gebeuren dat de aardappelhandelaar afziet van de handel, en de aardappelen zelf opeet. Dan is er geen sprake van Btw-ondernemerschap. Btw-registratie is dan ook pas verplicht zodra de gewoonte met regelmaat Btw-prestaties te leveren zich aandient.

En de 'regeling voor beleggingsgoud' is eigenlijk niets anders dan een samenvatting van de gehele Btw-wetgeving, met één bijzondere bepaling voor transacties met (beleggings-)goud. Van de koper van (beleggings-)goud wordt Btw-ondernemerschap aangenomen vanaf het moment van eerste aanschaf. De koper van (beleggings-)goud zal verkopen, het valt niet op te eten. Er zal geen sprake zijn van consumptie.

Artikel 28n Wet OB verlangt dat bij transacties met beleggingsgoud in waarde van meer dan 10.000 Euro de identiteit van de koper, de cliënt, op het moment van de transactie door de verkoper moet worden vastgesteld.

Artikel 28n Wet OB regelt de situaties dat op het moment van de transactie met (beleggings-)goud niet aan al de voorwaarden moet worden voldaan. De identificatieplicht verdwijnt daarmee niet. Achteraf moet alsnog aan de Btw-identificatieplicht worden voldaan. Stel iemand bezoekt de Zwarte Markt en treft een ander met een gouden tientje. De transactie met het gouden tientje kan plaatsvinden, de waarde van het gouden tientje bedraagt minder dan 10.000 Euro. De transactiepartners moeten dan nog steeds achteraf hun Btw-identiteit aan elkaar bevestigen en vastleggen. Althans, wil de toepassing van Btw-vrijstelling stand houden, en de transactie met goud niet achteraf kunnen leiden tot Btw-naheffing.

De Btw kent een eigen identificatiemiddel, het Btw-nummer. Die dient door de Belastingdienst te worden verstrekt vanwege artikel 213 en 214 van de Btw-Richtlijn. Alleen, de Belastingdienst weigert in veel gevallen een Btw-nummer te verstrekken.

Gedurende 2010 ontstond er dan ook een dispuut tussen lokale gelederen van de Belastingdienst Amsterdam en enkele handelaren in edelmetaal. Die handelaren stelden dat identificatie in het kader van Btw-wetgeving alleen mogelijk is met een Btw-nummer. En nog scherper, de 'regeling voor beleggingsgoud' bevat wat genaamd moet worden 'flankerende maatregelen'. Het betreft feitelijk strafmaatregelen. En die maatregelen treffen alle kopers die zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden, of nu wel of niet de grens van 10.000 Euro overschreden werd. In het geval goud niet kwalificeert als beleggingsgoud dan kan kort maar formeel onjuist gezegd, ambtelijk geschat dubbel standaard 21% Btw-tarief plus boete ten laste van de koper geheven worden.

Zeker vijf gevallen in de range van klein tot kleine mijnheertjes hebben het juridisch systeem doorwandelt tot aan de Hoge Raad toe. Kleine mijnheertjes verhandelen tonnen Euro edelmetaal. De Hoge Raad bevestigde telkens de uitspraak van een Gerechtshof met een RO81-uitspraak. Ofwel, val ons van de Hoge Raad hier niet mee lastig, de uitspraak van Gerechtshof spreekt voor zich en in de juiste taal. En wat stelde het Hof in relatie tot de 'regeling voor beleggingsgoud'? We leveren geen uitspraak op verzoek, dat Recht heeft u niet. Er is namelijk geen bedrag te vorderen of te betalen verbonden aan het verzoek. Zie overweging achter 5.6 Uitspraak Hof Amsterdam.

Het gevolg is kort gezegd een stand van het recht waarbij het aan de Belastingdienst is, en anders aan de Minister of Staatssecretaris, of en op welk moment de flankerende Btw-maatregelen zullen worden ingezet. En geen enkel Gerechtshof ontraadt vanwege veranderde omstandigheden, of bij een volgende transactie (opnieuw) met een Btw-registratieverzoek te komen. De boodschap was wees gerust voor nu en morgen, 'We've won peace for our time'. De Belastingdienst blijkt bij deze gevallen niet de wens te hebben om met kort gezegd een tarief van maximaal tweemaal 21%, dus zeg 42% van een gemiddelde grondslag, na te heffen. Dus waar maakt u zich zorgen over? Een 'Chamberlaine-experience', het zal tijdens ons leven vrede zijn.

Wordt een goed gemotiveerd verzoek tot het verstrekken van een Btw-nummer door de Belastingdienst afgewezen moet men berusten. Dergelijke afwijzingen ontslaan echter niemand van de plicht zich bij een volgende transactie met (beleggings-)goud opnieuw te registreren als Btw-ondernemer. Diegene die verzuimt te registreren kan te maken krijgen met de flankerende maatregelen en dus Btw-naheffing. Er zijn dus serieuze Btw-problemen op de Nederlandse Goudmarkt, te weten een hoge mate van rechtsonzekerheid.

Iemand die zelf geen Btw-nummer heeft aangevraagd kan weldenkend ook geen beroep doen op de bestaande rechtspraak als vergelijkbaar geval. Vergelijkbare gevallen hebben namelijk allemaal een Btw-nummer aangevraagd, die hebben om Btw-registratie verzocht. Het verzoek achterwege laten schept het hoe dan ook ongelijk zijn met die verzoekers. En dan kan, of zal, hij of zij vanwege het nalaten met de flankerende maatregelen getroffen (kunnen) worden.
Raoul R.P. Renique
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud