DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Zilver Onbelast Box 3

_______________________________________
Laatste Update: 8 juni 2021.

De liefhebber opkoper, die van het handelen in zilver geen beroep heeft gemaakt, hoeft dat zilver als gebruiksgoed niet op te geven als grondslag Box 3. Een uitzondering op die stelling is er voor (beleggings-)goud, maar niet voor ander edelmetaal. Bepaalde verzekeringen, financieel instrumenten, (kunnen) behoren tot de grondslag Box 3 en dus ook (beleggings-)goud.

Een autoverkoper die zijn klant adviseert over de privébijtelling, die moet je niet even serieus nemen als een belastingadviseur. Het kan zijn dat de autoverkoper de situatie te gunstig voorstelt. En bij een verkoper in zonnepanelen is het de klant geraden dezelfde bedachtzaamheid in acht te nemen. De bedenkingen die de opkoper van zilver en ander edelmetaal moet hebben, richting de verkoper, zijn van gelijke aard, maar dan alleen in spiegelbeeld. Gek genoeg.

Stuk voor stuk geven de (web-)verkopers van edelmetaal de koper een onjuiste voorstelling van fiscale zaken, die ook nog eens ongunstig is voor de klant. Een bijzonder fenomeen.
Of de serie van uitspraken afkomstig van Rechtbank, Hof en Hoge Raad nu deugdelijk zijn, of niet, laten we ze serieus nemen. Net als de Wet OB, en de Wet IB. En het is waar, wanneer de lezer de hierna neergelegde lijn doortrekt kan die zelfs redeneren dat (beleggings-)goud niet tot de grondslag Box 3 behoort. Ik zou zover zelf niet willen gaan. Maar de Btw als kopvoddentaks accepteren op bijvoorbeeld zilver, en ook nog eens Inkomstenbelasting betalen dat gaat veel te ver.

Stel iemand heeft ineens, of in een paar keer zilver gekocht. Er is geen sprake van een gewoonte te verkopen. Vanwege die transacties is de verkoper Btw verschuldigd, die op de koper drukt. Dat laatste kan zonder meer aangenomen worden, ongeacht of er een factuur werd uitgereikt, of niet.

De eerste vraag betreft dan toch de werking van de 'regeling voor beleggingsgoud'. Wil deze persoon met de aanschaf zilver of ander edelmetaal de maatregelen van het Btw-systeem, de 'regeling voor beleggingsgoud', en daarmee Wwft maatregelen ontwijken? Er vanuit gaande dat er niet meer speelt is het antwoord nee.

Kan er een mate van gebruik of verbruik worden vastgesteld? In de meest zuivere vorm van beoordelen is er van verbruik geen sprake. Het zilver wordt in de vorm van munten of handelbaren aangeschaft, de stukken blijven zo goed als nieuw, er wordt niets van het zilver verbruikt.

En dat munten als gebruikt goed met toepassing van de margeregeling worden doorgeleverd, doet in zoverre niet terzake, het kan alleen mijn stelling helpen verder te onderbouwen. Al denk ik dat de margeregeling te vaak wordt toegepast, voor zover dat binnen de handel in edelmetaal gebeurt.

Maar waar het om gaat bij 'kleine' opkopers, ze zullen wel genieten als ze naar de munten of andere stukken van bijvoorbeeld zilver kijken. Misschien staat er een of meerdere stukken in een vitrine in de woonkamer, met dezelfde functie als Delfts blauw. Dan is het antwoord ja, het zilver wordt binnen het privéhuishouden gebruikt.

En de gebruiker van gebruiksgoederen, die wordt vanwege de transactie, en het gebruik, met recht getroffen door de Btw. In dat licht valt met de Btw-heffing te leven. Kijken we dan vervolgens naar de Wet op de Inkomstenbelasting, gebruiksgoederen behoren doorgaans niet tot de grondslag Box 3.

Open uw aangifte van de Inkomstenbelasting ter controle, en ga op zoek naar wat tot de grondslag Box 3 behoort, en waarin Btw opgesloten zit. In een uitzonderlijk geval kan kunst tot de grondslag Box 3 behoren, maar een fatsoenlijke prent is nog geen kunst van die betekenis. En verder is niets te vinden in de Wet IB wat het idee kan geven dat voor een gering bezit aan zilver een uitzondering werd gemaakt. Wat is gering? Zie de vraag in kader van de Wwft, zodra het zilver als financieel instrument gaat dienen, en niets anders kan dienen, kan er van een gering bezit geen sprake zijn.

Roerende zaken die binnen het privéhuishouden worden gebruikt, die behoren volgens de hoofdregel niet tot de grondslag Box 3.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud